Les Info

Lesdata, betaaltermijnen en lesreglement.

Lesdata Tennistrainingen

Zomertraining 2024

2024 lesdata training

BETAALTERMIJNEN VOLWASSENEN en JUNIOREN (zomer 2024)

 • Één betaaltermijn
  1 april 2024
 • Twee betaaltermijnen
  1 april en 1 juli 2024
 • Drie betaaltermijnen
  1 april, 1 juni en 1 augustus 2024

 

Wintertraining 2024-2025

2024-2025 lesdata training

BETAALTERMIJNEN VOLWASSENEN en JUNIOREN (winter 2024-2025)

 • Één betaaltermijn
  1 oktober 2024
 • Twee betaaltermijnen
  1 oktober 2024 en 1 januari 2025
 • Drie betaaltermijnen
  1 oktober 2024, 1 december 2024 en 1 februari 2025

 


 

Lesreglement

Lees hieronder het lesreglement van de All-in Tennis & Padel Academy.
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

 1. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen (niveau, leeftijd, etc.). Indien nodig kan de tennis- en padelschool besluiten hiervan af te wijken om toch een groep te kunnen vormen.
 2. De lestijden zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen en beschikbaarheid trainer(s). Er kunnen geen rechten ontleend worden aan tijdstippen vanuit het vorige seizoen.
 3. Er wordt in principegeenles gegeven op officiële feestdagen (Koningsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en de Kerstdagen) en in de zomervakantie. Voor de planning van de feestdagen en vakanties verwijzen wij u graag naar de lesdata.
 4. De Lesdata staan op internet: lesdata.
 5. De tennis- en padelschool zal uiterlijk 1 week voorafgaande aan de start van de lessen per e-mail berichten in welke groep u bent geplaatst. Als u 5 dagen voor aanvang van het seizoen nog geen bericht heeft ontvangen gelieve contact met de tennis- en padelschool opnemen door een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 6. De All-in Tennis & Padel Academy beoordeelt aan de hand van een aantal door de vereniging opgestelde richtlijnen of een training wel of geen doorgang kan vinden, in geval dat de banen onbespeelbaar, onbereikbaar zijn. Bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden. Indien een les uitvalt, zal dit altijd gecommuniceerd worden via onze eigen All-in Tennis & Padel Academy APP, gratis te downloaden via de App-store.
 7. Bij afwezigheid van de reguliere trainer bestaat de mogelijkheid dat hij vervangen wordt door een andere trainer/trainster. (De vervanger is ten alle tijden een trainer met licentie en bekend binnen de All-in Tennis & Padel Academy organisatie).
 8. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van de trainer of door andere onvoorziene omstandigheden, worden in principe altijd ingehaald.
 9. Eenmaal aangevangen lessen die na 15 minuten door weersomstandigheden moeten worden stopgezet, worden niet ingehaald.
 10. Een inhaaltraining die uitvalt door weersomstandigheden wordt niet nogmaals ingehaald en komt te vervallen.
 11. Indien u zelf niet aanwezig kunt zijn op één van de vooraf vastgestelde groepslessen, heeft u geen recht op het inhalen van de les of restitutie van het lesgeld. Gemiste privélessen worden bij tijdige afmelding (minimaal 1 dag voor de afgesproken datum) indien mogelijk ingehaald.
 12. Uitsluitend volledig ingevulde en tijdig ingeleverde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen.
 13. Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de lessen. Alleen indien een cursist niet ingepland kan worden, word van deze regel afgeweken.
 14. Indien u vooraf aan de eerste training geen andere betalingsregeling met de trainer overeengekomen bent, geldt dat u binnen 1 week na aanvang van de lessen het lesgeld dient te voldoen.
 15. Indien de cursist zich niet houdt aan de afgesproken betaaltermijn(en) zoals aangegeven of afgesproken is met de All-in Tennis & Padel Academy, volgt eerst een aanmaning waarna er verder actie ondernomen wordt. De cursist kan worden geweigerd in de les door de trainer indien er niet voldaan is aan de (tijdige) betaling.
 16. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 17. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van het lesgeld.
 18. De All-in Tennis & Padel Academy is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en blessures van cursisten en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 19. Als trainingen of andere activiteiten komen te vervallen vanwege overheidsbesluiten, vervalt het recht op restitutie van lesgeld. Activiteiten zullen wel gerestitueerd worden.
 20. Omdat wij werken aan de individuele ontwikkeling van elk kind, vragen wij de ouders tijdens de training hier ruimte voor te laten. Op deze manier kunnen het kind en de trainer optimaal aan eigen verantwoordelijkheden werken. U bent zeker welkom als toeschouwer, graag zelfs.
 21. In alle gevallen waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de All-in Tennis & Padel Academy.

Met vriendelijke groet,
De All-in Tennis & Padel Academy